Ymchwiliad i addasiadau yn y cartref

Mae’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol wedi cynnal ymchwiliad i Addasiadau yn y Cartref.

 

Cylch Gorchwyl

 

·         Bydd cylch gorchwyl yr ymchwiliad yn ystyried y canlynol:

·         Pam bod yr amser a dreulir yn dosbarthu cymhorthion ac addasiadau a ariennir

·         gan Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl yn amrywio’n sylweddol ledled Cymru;

·         A wnaed cynnydd digonol wrth weithredu argymhellion adroddiad y Pwyllgor

·         Cyfle Cyfartal yn 2009 ar addasiadau yn y cartref;

·         Pa effaith y mae gostyngiad mewn adnoddau ar gyfer tai yn debygol o’i chael ar

·         ddarparu addasiadau yn y cartref;

·         A yw Llywodraeth Cymru yn monitro’n effeithiol y modd y mae gwasanaethau

·         addasu yn cael eu darparu; a

·         Beth mwy sydd angen ei wneud i wella gwasanaethau addasu yn y cartref yng Nghymru.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/04/2013

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu