P-04-436 : Gwariant a Refeniw Llywodraeth Cymru

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i baratoi adroddiad ar Wariant a Refeniw Llywodraeth Cymru.

 

Mae gan yr Alban adroddiad Government Expenditure and Revenue Scotland. Ei nod yw gwella dealltwriaeth y cyhoedd o faterion ariannol drwy ddadansoddi ystadegau ariannol swyddogol Llywodraeth y DU a’r Alban yn fanwl. Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru gyhoeddi adroddiad tebyg fel y gallwn weld gwir sefyllfa ariannol Cymru.

 

Prif ddeisebydd:  Stuart Evans

 

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor:  15 Ionawr 2013

 

Nifer y llofnodion:  27

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/07/2013