P-04-432 : Atal Recriwtio i’r Fyddin mewn Ysgolion

Rydym yn galw ar y Cynulliad Cenedlaethol i annog Llywodraeth Cymru i argymell na ddylai’r llueoedd arfog fynd i ysgolion i recriwtio.

Prydain yw yr unig wlad yn yr Undeb Ewropeaidd sy’n caniatai presenoldeb milwrol yn ei ysgolion. Prydain yw yr unig wlad o 27 gwlad yr Undeb Ewropaidd i recriwtio plant 16 oed i’r lluoedd arfog.  Mae’r lluoedd arfog yn targedi ei recriwtio i ysgolion mewn ardaloedd fwyaf difreintiedig Cymru

Prif ddeisebydd:  Cymdeithas y Cymod yng Nghymru

Ysytyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor:  6 Tachwedd 2012

 

Nifer y llofnodion:  374  Casglwyd deiseb gysylltiedig tua 700 o lofnodion

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/04/2013

Dogfennau

Ymgynghoriadau