Mynediad at dechnolegau meddygol yng Nghymru - Ymgynghoriad ar y cylch gorchwyl

 

Mae Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad Cenedlaethol wedi cynnal gwaith ar fynediad at dechnolegau meddygol yng Nghymru.

 

Bu’r Pwyllgor yn casglu barn ar gwmpas yr ymchwiliad hwn gan gynnwys y cylch gorchwyl ar gyfer y gwaith hwn, a pha agweddau ar fynediad at dechnolegau meddygol y dylent ganolbwyntio arnynt.

 

Roedd hwn yn cyfle i gyflwyno sylwadau ar gwmpas yr ymchwiliad yn unig yw hwn, ac nid gwahoddiad i gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig. Bu cais am dystiolaeth ysgrifenedig manylach ar ôl i’r Pwyllgor cytuno ar y cylch gorchwyl.

 

Bu’r Pwyllgor hefyd yn croesawu sylwadau ar:

 

 • y cyfraddau derbyn technoleg feddygol yng Nghymru, a’r rhwystrau posibl sydd i sicrhau bod triniaethau newydd effeithiol (nad ydynt yn defnyddio cyffuriau) yn fwy hygyrch i gleifion;
 • y prosesau ar gyfer gwerthuso technolegau meddygol newydd ar hyn o bryd;
 • y broses o wneud penderfyniadau ynghylch ariannu technolegau meddygol/triniaethau newydd yn y GIG yng Nghymru.

 

Adroddiad y Pwyllgor

Cyflwynodd y Pwyllgor adroddiad (PDF, 956KB) ym mis Rhagfyr 2014. Ymatebodd (PDF, 103KB) Llywodraeth Cymru yn Chwefror 2015.

 

Dadl yn y Cyfarfod Llawn

Cynhaliwyd y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar adroddiad y Pwyllgor ar yr ymchwiliad i fynediad at dechnolegau meddygol yng Nghymru ar 25 Chwefror 2015.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi ei ddileu

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/07/2013

Y Broses Ymgynghori

Daeth yr ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar 5 Hydref 2012.

Dogfennau

 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  
 • Cyfyngedig  

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu