P-06-1376 Llywodraeth Cymru i roi'r gorau i daliadau peilot incwm sylfaenol i blant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio lloches

Aros am ystyriaeth gyntaf

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan David Oddy, ar ôl casglu 270 o lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn talu £1600 y mis i rai plant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches, fel rhan o gynllun peilot incwm sylfaenol i bobl ifanc sy’n gadael gofal awdurdod lleol.

Beth am bobl sy’n ei chael yn anodd byw ar lawer llai sydd wedi talu trethi a chyfraniadau ar hyd eu bywyd gwaith.

Ni ddylid caniatáu hyn ac mae’n taro fel addewid gwag i ddenu pleidleisiau.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Dwyrain Caerfyrffyn a Dinefwr
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/11/2023