SL(6)363 - Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 17 Gorffennaf 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 3 Gorffennaf 2023

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

Mae SL(6)363 yn cymryd lle SL(6)325

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 11 Gorffennaf 2023

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/06/2023

Dogfennau