SL(6)360 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 8 Mehefin 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 5 Mehefin 2023

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 6 Mehefin 2023

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/05/2023

Dogfennau