SL(6)359 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 14 Mai 2023

Fe’u gosodwyd ar: 15 Mai 2023

Yn dod i rym ar: 5 Mehefin 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 5 Mehefin 2023

Statws Adrodd: Technegol

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/05/2023

Dogfennau