SL(6)356 - Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Cytundebau Masnach Ryngwladol) (Diwygio) (Cymru) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 3 Mai 2023

Fe’u gosodwyd ar: 5 Mai 2023

Yn dod i rym ar: 29 Mai 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 22 Mai 2023  

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/05/2023

Dogfennau