SL(6)351 - Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2023

2Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 19 April 2023

Fe’u gosodwyd ar: 20 Ebrill 2023

Yn dod i rym ar: 12 Mai 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Mai 2023

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/04/2023

Dogfennau