SL(6)345 - Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) (Diwygiadau sy’n Ymwneud ag Absenoldeb Profedigaeth Rhiant ac Absenoldeb Rhiant a Rennir) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 28 Mawrth 2023

Fe’u gosodwyd ar: 30 Mawrth 2023

Yn dod i rym ar: 26 Mai 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 24 Ebrill 2023

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/03/2023

Dogfennau