SL(6)343 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid a Addaswyd yn Enetig (Awdurdodiadau ac Addasiadau i Awdurdodiadau) (Cymru) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 28 Mawrth 2023

Fe’u gosodwyd ar: 29 Mawrth 2023

Yn dod i rym ar: 16 Ebrill 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 24 Ebrill 2023

Statws Adrodd: Clir

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/03/2023

Dogfennau