SL(6)341 - Rheoliadau Ychwanegion Bwyd, Cyflasynnau Bwyd, a Bwydydd Newydd (Awdurdodiadau) a Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 20 Mawrth 2023

Fe’u gosodwyd ar: 22 Mawrth 2023

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(3) a (4)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 24 Ebrill 2023

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/03/2023

Dogfennau