SL(6)340 - Gorchymyn Contractau Adeiladu (Eithrio) (Cymru) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 5 Mai 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Mawrth 2023

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 25 Ebrill 2023

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 14/03/2023

Dogfennau