Cytundebau masnach ryngwladol

Mae Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig wedi'i sefydlu gan y Senedd i edrych ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif, mewn meysydd penodol.

 

Masnach ryngwladol yw un o’r meysydd sydd wedi’u cynnwys yng nghylch gwaith y Pwyllgor.

 

Tudalen mater cyffredinol yw hon, gyda rhagor o wybodaeth yn ymwneud â chraffu ar gytundebau masnach unigol sydd ar gael o dan ‘Materion perthnasol’.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/03/2023

Dogfennau