SL(6)337 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Trefniadau Pryderon, Cwynion ac Iawn) (Cymru) (Diwygio) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 7 Mawrth 2023

Fe’u gosodwyd ar: 9 Mawrth 2023

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Mawrth 2023

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/03/2023

Dogfennau