SL(6)334 - Rheoliadau Prisio ar gyfer Ardrethu (Rhagdybiaethau Rhagnodedig) (Cymru) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 3 Mawrth 2023

Fe’u gosodwyd ar: 7 Mawrth 2023

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 20 Mawrth 2023

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/03/2023

Dogfennau