SL(6)330 - Gorchymyn Datblygu Arbennig Cynllunio Gwlad a Thref (Safle Rheoli ar y Ffin Gogledd Cymru) (Ymadael â’r UE) 2023

wMawrth 2023Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 2 Mawrth 2023

Fe’u gosodwyd ar: 6 Mawrth 2023

Yn dod i rym ar: 28 Mawrth 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 30 Mawrth 2023

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/03/2023

Dogfennau