SL(6)329 - Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Eithriadau rhag Symiau Uwch) (Cymru) (Diwygio) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 2 Mawrth 2023

Fe’u gosodwyd ar: 6 Mawrth 2023

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2023

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 30 Mawrth 2023

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/03/2023

Dogfennau