P-06-1326 Dylai'r Senedd graffu ar y sgandal mesuryddion rhagdalu yng Nghymru

O dan ystyriaeth

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Bethan Sayed, ar ôl casglu cyfanswm o 299 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Rydym yn galw ar y Senedd i gynnal ymchwiliad i’r sgandal mesuryddion rhagdalu.

Dros y ddau fis diwethaf, mae tystiolaeth wedi dod i’r amlwg bod miloedd o bobl sydd wedi’u symud i fesuryddion rhagdalu heb y gwiriadau gofynnol o ran a ydynt yn agored i niwed.

Rydym ni yn Climate Cymru ac ymgyrchwyr eraill wedi bod yn datgelu’r sgandal hwn.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Gweler lincs i straeon gan newyddiadurwyr ymgyrchu fel Dean Kirby yn y papur newydd o’r enw i.

- Forced installations of prepayment meters to stop as courts ordered to end issuing warrants (inews.co.uk)

- Prepayment meters must be removed for vulnerable families as compensation is not enough, Grant Schapps told (msn.com)

- i morning briefing: How the prepayment meter scandal was uncovered, and forced change (msn.com)

- Prepayment meters: Grant Schapps gives energy firms until Tuesday to consider compensation (inews.co.uk)

- Prepayment meter investigation - inews.co.uk.

 

A picture of a prepayment meter

Description automatically generated

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Canol Caerdydd
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/03/2023