P-04-403 Achub Plas Cwrt yn Dre/ Hen Senedd-Dy Dolgellau

P-04-403  Achub Plas Cwrt yn Dre/ Hen Senedd-Dy Dolgellau

Petition wording:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i roi cyfarwyddyd i Lywodraeth Cymru i brynu  Plas Cwrt yn Dre, a elwir hefyd yn Hen Senedd-dy Owain Glyndŵr,  Dolgellau, cyn bor trysor cenedlaethol hwn yn cael ei werthu ar y farchnad agored ai golli am byth.

Gwybodaeth ategol:  Symudwyd Plas Cwrt yn Dre, a elwir hefyd yn Hen Senedd-dy Owain Glyndŵr, o Ddolgellau i Barc Dolerw, y Drenewydd ym 1886. Bellach ni all y Crynwyr, perchnogion yr adeilad ar hyn o bryd, fforddio iw gynnal ai gadw ac mae ar werth ganddynt am £55,000. Mae hwn, heb os, yn drysor cenedlaethol a chredwn y dylai Llywodraeth Cymru ei brynu ar gyfer y genedl .

Petition raised by:  Sian Ifan

Date petition first considered by Committee:  2 Gorffennaf 2012

Number of signatures:  218 (Casglwyd 10 llofnod ychwanegol ar ddeiseb gysylltiol)

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried