SL(6)324 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 6 Chewfror 2023

Fe’u gosodwyd ar: 8 Chewfror 2023

Yn dod i rym ar: 1 Mawrth 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 27 Chewfror 2023

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/02/2023

Dogfennau