SL(6)316 - Rheoliadau Swyddi Barnwrol (Eistedd mewn Ymddeoliad – Swyddi Rhagnodedig a’u Disgrifiadau) (Cymru) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 23 Ionawr 2023

Fe’u gosodwyd ar: 25 Ionawr 2023

Yn dod i rym ar: 17 Chwefror 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Chwefror 2023

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/01/2023

Dogfennau