SL(6)313 - Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 16 Ionawr 2023

Fe’u gosodwyd ar: 18 Ionawr 2023

Yn dod i rym ar: 10 Chwefror 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 6 Chwefror 2023

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/01/2023

Dogfennau