SL(6)312 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 11 Ionawr 2023

Fe’u gosodwyd ar: 13 Ionawr 2023

Yn dod i rym ar: 13 Chwefror 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 30 Ionawr 2023

Statws Adrodd: Technegol

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/01/2023

Dogfennau