SL(6)311 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2023

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 5 Ionawr 2023

Fe’u gosodwyd ar: 9 Ionawr 2023

Yn dod i rym ar: 31 Ionawr 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Ionawr 2023

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/01/2023

Dogfennau