SL(6)308 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 4) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol cyfansawdd
Fe’u gwnaed ar: 13 Rhagfyr 2022

Fe’u gosodwyd ar: 15 Rhagfyr 2022

Yn dod i rym  yn unol â rheoliad 2

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 23 Ionawr 2023

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/12/2022

Dogfennau