SL(6)302 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 11 Rhagfyr 2022

Fe’u gosodwyd ar: 13 Rhagfyr 2022

Yn dod i rym ar: 5 Ionawr 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:16 Ionawr 2023

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/12/2022

Dogfennau