SL(6)300 - Rheoliadau Adnoddau Dwr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 8 Rhagfyr 2022

Fe’u gosodwyd ar: 9 Rhagfyr 2022

Yn dod i rym ar: 31 Rhagfyr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Ionawr 2023

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/12/2022

Dogfennau