SL(6)299 - Rheoliadau Hadau (Cywerthedd) (Diwygio) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 5 Rhagfyr 2022

Fe’u gosodwyd ar: 7 Rhagfyr 2022

Yn dod i rym ar: 30 Rhagfyr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Ionawr 2023

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/12/2022

Dogfennau