SL(6)296 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau a Godir) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym: 31 Rhagfyr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  12 Rhagfyr 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 13 Rhagfyr 2022

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/12/2022

Dogfennau