Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Roedd hon yn sesiwn thematig a oedd yn para awr a hanner, lle rhoddir cyfle i’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog holi’r Prif Weinidog cydraddoldeb a hawliau dynol

 

Cyhoeddwyd erthygl Ymchwil, sy’n cynnwys gwybodaeth bellach am y materion y gellid bod wedi rhoi sylw iddynt yn ystod y cyfarfod.

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/12/2022