SL(6)295 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 29 Tachwedd 2022

Fe’u gosodwyd ar: 30 Tachwedd 2022

Yn dod i rym ar: 2 Rhagfyr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 12 Rhagfyr 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/11/2022

Dogfennau