NDM8159 Dadl Fer

NDM8159 Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meirionnydd)

Breuddwydion atomig: pŵer niwclear a ffydd ddall mewn technoleg sy'n heneiddio

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/12/2022