SL(6)294 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 21 Tachwedd 2022

Fe’u gosodwyd ar: 23 Tachwedd 2022

Yn dod i rym ar: 31 Rhagfyr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 12 Rhagfyr 2022

Statws Adrodd:Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/11/2022

Dogfennau