SL(6)290 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Rhif 4) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 20 Tachwedd 2022

Fe’u gosodwyd ar: 22 Tachwedd 2022

Yn dod i rym ar: 1 Ionawr 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 5 Rhagfyr 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/11/2022

Dogfennau