Gwefru cerbydau trydan

Inquiry5

Cynhaliodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ymchwiliad byr am strategaeth gwefru cerbydau trydan Llywodraeth Cymru.

 

Adroddiad: Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Strategaeth a chynllun gweithredu seilwaith gwefru cerbydau trydan Llywodraeth Cymru (PDF 1.2MB) ar 28 Mawrth 2023.

 

Ymateb Llywodraeth Cymru: Ar 17 Mai cafodd y Pwyllgor ymateb (PDF 297KB) i'r adroddiad gan Lywodraeth Cymru ac ymateb ychwanegol (PDF 286KB) ar 25 Ionawr 2024.

 

Dadl yn y Cyfarfod Llawn: Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 7 Mehefin 2023.

 

 

Cefndir yr ymchwiliad

Ystyriodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith  strategaeth gwefru cerbydau trydan Llywodraeth Cymru.

Yn benodol, roedd y Pwyllgor yn awyddus i glywed eich barn ar gynnydd yn erbyn y naw cam gweithredu a gynhwysyd yn y cynllun gweithredu a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2021.

 

Casglu tystiolaeth

Lansiodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth ysgrifenedig ar 18 Tachwedd 2022. Mae’r holl ymatebion wedi’u cyhoeddi ar dudalen yr ymgynghoriad.

 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau tystiolaeth lafar gyda rhanddeiliaid ddydd Iau 12 Ionawr 2023. Ceir mwy o wybodaeth am y sesiynau tystiolaeth o dan y tab cyfarfodydd ar frig y dudalen.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/11/2022

Dogfennau

Ymgynghoriadau