SL(6)285 - Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Anghymhwyso) (Rhif 2) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 14 Tachwedd 2022

Fe’u gosodwyd ar: 15 Tachwedd 2022

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Tachwedd 2022

Statws Adrodd: Clir

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/11/2022

Dogfennau