SL(6)282 - Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 14 Tachwedd 2022

Fe’u gosodwyd ar: 15 Tachwedd 2022

Yn dod i rym ar: 7 Rhagfyr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Tachwedd 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/11/2022

Dogfennau