SL(6)280 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Arbed a Darpariaethau Trosiannol) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 9 Tachwedd 2022

Fe’u gosodwyd ar: 10 Tachwedd 2022

Yn dod i rym ar: 1 Rhagfyr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Tachwedd 2022

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/11/2022

Dogfennau