Adolygiad ar Pleidleisio drwy Ddirprwy

Cynhaliodd y Pwyllgor Busnes adolygiad o drefniadau pleidleisio drwy ddirprwy yn ystod trafodion y Cyfarfod Llawn.

 

Ym mis Mawrth 2023, yn dilyn ymgynghoriad mewnol, cyhoeddodd y Pwyllgor Busnes adroddiad yn argymell newidiadau i’r Rheolau Sefydlog a fyddai’n ceisio ehangu a gwneud y darpariaethau’n rhai parhaol.

 

Cytunodd y Senedd ar y newidiadau hynny ar 29 Mawrth 2023.

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/11/2022