P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Geiriad y ddeiseb:

Galwn ar y Cynulliad Cenedlaethol i annog Llywodraeth Cymru i wahardd yr arfer o ladd anifeiliaid heb eu llonyddu i ddechrau.

 

Cyflwynwyd y ddeiseb gan:  Royce Clifford

 

Ystyriwyd y ddeiseb am y tro cyntaf:  19 Mehefin 2012

 

Nifer y llofnodion:  400

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried