SL(6)274 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Pennu Rhent) (Contractau wedi eu Trosi) (Cymru) (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 24 Hydref 2022

Fe’u gosodwyd ar: 25 Hydref 2022

Yn dod i rym ar: 30 Tachwedd 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Tachwedd 2022

Statws Adrodd: Technegol

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/10/2022

Dogfennau