SL(6)271 - Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 12 Hydref 2022

Fe’u gosodwyd ar: 17 Hydref 2022

Yn dod i rym ar: 7 Tachwedd 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Tachwedd 2022

Statws Adrodd: Clir

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/10/2022

Dogfennau