Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Prisiau Ynni

Cyflwynwyd y Bil Prisiau Ynni (y Bil) yn Nhŷ'r Cyffredin ar 12 Hydref 2022.

 

Mae teitl hir y Bil yn nodi ei fod yn Fil "i wneud darpariaeth ar gyfer rheoli prisiau ynni; i annog defnyddio a chyflenwi ynni yn effeithlon; ac at ddibenion eraill sy'n gysylltiedig â'r argyfwng ynni"

 

Mae’r Bil yn ddarostyngedig i’r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29 .Dyma pan fo Llywodraeth y DU yn ceisio cydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

Derbyniwyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Prisiau Ynni yn y Cyfarfod Llawn ar 19 Hydref 2022.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Hydref 2022

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 136KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 18 Hydref 2022.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/10/2022

Dogfennau