SL(6)269 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Eiddo mewn Meddiannaeth Gyffredin) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 6 Hydref 2022

Fe’u gosodwyd ar: 7 Hydref 2022

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 24 Hydref 2022

Statws Adrodd: Clir

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/10/2022

Dogfennau