Diwygio'r Senedd

Yn dilyn cyhoeddi'r adroddiad gan y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd, cynhaliodd Pwyllgor Busnes ymgynghoriad i lywio ei waith o ystyried pedwar argymhelliad a wnaed gan y Pwyllgor Diben Arbennig. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 1 Tachwedd.

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/10/2022

Ymgynghoriadau