SL(6)266 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir etc.) (Diwygio) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 26 Medi 2022

Fe’u gosodwyd ar: 28 Medi 2022

Yn dod i rym ar: 20 Hydref 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Hydref 2022

Statws Adrodd: Technegol (104 KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/09/2022

Dogfennau