SL(6)256 - Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol ac Amrywiol) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 22 Awst 2022

Fe’u gosodwyd ar: 23 Awst 2022

Yn dod i rym ar: 14 Medi 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 26 Medi 2022

Statws Adrodd: Technegol

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/08/2022

Dogfennau