SL(6)247 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) 2022

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol 

Fe’u gwnaed ar: 12 Awst 2022

Fe’u gosodwyd ar: 16 Awst 2022

Yn dod i rym ar: 1 Rhagfyr 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 26 Medi 2022

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/08/2022

Dogfennau